Kapalı noktasına ulaşılmasına karşın SQ pompam neden çalışmaya devam ediyor?

Tortular arızaya neden olabileceği için sorun basınç şalteri (baskı kontrolü) ile ilgili olabilir.

Transfer edilen akışkandaki mevcut katı parçalar zamanla baskı kontrolü üzerine birikebilir ve arızaya neden olur.

Temizlemek amacıyla baskı kontrolü sistemden sökülmeli ve hem emiş tarafında hem basınç tarafında yıkanmalıdır.