Bypass hatlarının rolü nedir ve nasıl bağlanmalıdır?

Pompanın yeterli soğutulmasını ve yağlanmasını sağlamak için pompadan yeterli debide akış olmalıdır. Yetersiz soğutma ve yağlama, salmastra yüzeyleri arasında aşırı ısınma, yatak aşınması, sürtünme ve salmastrada kaçak oluşturarak, pompanın arızalanmasına veya tamamen bozulmasına neden olur. Bu nedenle pompanın gereken minimum debide çalıştırılamaması riski bulunuyorsa bir bypass hattı kurulması gerekir.

Transfer edilen sıvıyla yeterli soğutma sağlamak amacıyla bypass hattı pompanın hava deliği veya basma borusunun hava deliğinden çekilmeli ve tekrar emiş tarafına (mümkünse) veya bir tanka bağlanmalıdır. Pompanın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla transfer edilen sıvının pompaya tekrar beslenmeden önce dönüşte soğuması mümkün olmalıdır. Bu nedenle bypass hattı asla doğrudan pompanın emiş ağzına bağlanmamalıdır. İşletim talimatlarında belirtilen şekilde ilgili pompa için minimum debi gereksinimleri karşılandıysa, bypass hattı doğru yapılandırılmıştır. Tam yükte sistemden ve bypass hattından geçen debi, pompa tarafından sağlanan maksimum debiyi aşmamalıdır.