Atık su pompası ile drenaj pompası arasındaki fark nedir?

Drenaj pompası başlıca yüzey ve sızıntı sularının farklı konumlara transferine ve yeraltı suyunun transferine yöneliktir. Öte yandan atık su pompaları, atık suyun tahliyesi için kullanılır. Atık suyun toplama şaftlarından ve transfer istasyonu uygulamalarından basılmasını da kapsar.

İki pompanın yapı türü, serbest geçiş yani atık suda yer alan katı maddelerin maksimum izin verilen parçacık boyutu açısından farklıdır. Atık su pompaları genellikle drenaj pompalarından daha büyük serbest geçişe sahiptir.