NPSH eğrisi nedir ve neden önemlidir?

NPSH eğrisi, pompanın performans eğrisine uygun transfer yapmasına imkan tanıyan ve pompada kavitasyonu önlemek amacıyla transfer edilen sıvının buharlaşmasını önlemek için gereken minimum giriş basıncıdır (m olarak ifade edilir).

Belirli bir debide, pompanın emme ağızlarındaki mevcut NPSH değeri, gereken NPSH değerinden her zaman en az 0.5 m daha yüksek olmalıdır:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m emniyet payı