Bir akışkanın yoğunluğunun ve viskozitesinin pompa çıkışı üzerinde ne etkisi olur?

Aksi belirtilmedikçe, Grundfos dokümanlarındaki eğriler 20°C sıcaklıktaki su yoğunluğu ve viskozitesi için geçerlidir (özgül ağırlık = 1 ve viskozite = 1). Transfer edilen akışkanın yoğunluğu ve viskozitesi, 20°C'deki suyun yoğunluğu ve viskozitesinden (özgül ağırlık = 1 ve viskozite = 1) farklı ise pompa çıkışının ayarlanması gerekebilir. Pompanın hesaplamalarını yapmak için, söz konusu akışkan Grundfos'un boyutlandırma programı WebCAPS'te yapılandırılabilir ve kullanılabilir.