"Emiş modu" ve "emme yüksekliği" terimleri neyi ifade eder?

"Emiş modu" terimi, transfer edilen sıvının pompanın emiş ağzından aşağıdaki bir noktadan sağlandığı ve atmosferle temas halinde olduğu (açık sistem) negatif giriş basınçlı bir emiş durumunu ifade eder. Yani pompanın emiş ağzında uygulanan basınç, atmosfer basıncından daha düşüktür veya atmosfer basıncına eşittir. Santrifüj pompalar, pompa çıkışının performans eğrisine uygun olmasını sağlamak amacıyla daima yeterli giriş basıncına ihtiyaç duyar.

Mevcut NPSH değeri, doğru çalışma için kritik önemdedir. Bu, pompanın gereken NPSH değeri artı en az 0.5 m emniyet payının üzerinde olması gereken bir sistem parametresidir:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m emniyet payı