GRUNDFOS SP dalgıç pompaları hangi uygulamalarda kullanabilirim?

GRUNDFOS SP serisi dalgıç pompalar aşağıdaki uygulamalara uygundur:

• Şehirler ve belediyelerde içme suyu temini

• Mandıralar, bira fabrikaları ve maden suyu şişeleme tesislerinde su temini

• Konutlar

• Yer altı suyu ısı pompası sistemleri

• Bahçecilik, tarım ve ormancılık uygulamalarında kullanılan sulama sistemleri

• Yatay kuruluma da uygun su fıskiyeleri

• İnşaat ve madencilik uygulamalarında su drenajı

• Endüstriyel soğutma devreleri için su temini

Pompa girişi daima suyu tamamen daldırılmış olmalıdır. Pompa yatay veya dikey olarak kurulabilir.