Sirkülasyon pompası ses (uğultu veya tıkırtı) çıkarıyor. Bu normal mi? Bu konuda ne yapılabilir?

A: Sistemdeki hava ses yapar. Tüm sistemin incelenmesi ve havasının alınması gerekir.

B: Pompalar, söz konusu sistem için gerekenden büyük olabilir. Bu sorunu düzeltmek için, ses ortadan kalkana kadar basınç tarafındaki vanaları kısın.

C: Pompa gerekenden küçük olduğu için sistemdeki su kaynıyor. Daha büyük bir pompa kurarak bu sorun düzeltilebilir.

D Yataklar aşırı aşınmıştır (tıkırtı). Pompanın değiştirilmesi gerekir.

S: Halihazırda işletmeye alınmış bir sistem tıkanmıştır. Sistemin temizlenmesi gerekir.