Pompanın basma yüksekliği, binanın yüksekliği ile aynı mı?

Bu günlerde ısıtma sistemleri, kapalı devre hidrolik sistemler olarak tasarlanmaktadır. Bu nedenle pompayı tasarlarken bina yüksekliğinin göz önünde bulundurulması gerekmemektedir.

Isıtma pompalarının basma yüksekliğini belirlerken kritik faktör, fitting ve dirsekler gibi tek tek tüm parçaların boru direncidir.