Toplam basma yüksekliği nasıl tanımlanır?

Dinamik toplam basma yüksekliği "basma yüksekliği" veya "toplam basma yüksekliği" olarak da ifade edilir. Teknik literatürde toplam basma yüksekliği, belirli bir ağırlık birimine göre akışkanı transfer etmek için pompa tarafından gerçekleştirilmesi gereken iş olarak tanımlanır. Daha basit bir ifadeyle, basma yüksekliği basma ağzında ölçülen basınçtan emiş ağzında uygulanan giriş basıncının çıkarılmasıyla hesaplanır. Basma yüksekliği genellikle m olarak ifade edilir. Genel anlamda basma yüksekliği, QH eğrisi şeklinde debiyle birlikte gösterilir.