Gece ayarı modu nasıl çalışır?

Gece ayarı modu, ısı üreticisinin besleme sıcaklığıyla etkinleştirilir (yapılandırıldıysa).

Besleme sıcaklığı iki saatten uzun süre 10-15°C'den fazla düşerse ve

sıcaklık düşüşü dakikada en az 0.1°C ise.

Besleme sıcaklığı tekrar 10°C arttığında pompa hemen normal moda geri döner.

Gece ayarı modu sadece pompanın ısı üreticisinin akış borusuna kurulu olması halinde çalışır.