Motor korumasını nasıl ayarlayabilirim?

Dalgıç pompada motor korumasını ayarlama

Motor koruma şalterine entegre aşırı akım koruması, 10 saniyeden kısa sürede anma değeri plakasına basılan maksimum motor akımının beş katında soğuk çalıştırma sırasında devreye girmelidir.

Dalgıç motora mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için, motor koruyucu şalter aşağıdakilere uygun olmalıdır:

1. Aşırı akım korumasını, motorun maksimum nominal akımına ayarlayın.

2. Pompayı yarım saat normal güçte çalıştırın.

3. Etkinleşme noktasına ulaşana kadar aşırı akım korumasını giderek daha düşüğe ayarlayın.

4. Bunun ardından aşırı akım korumasını, bu etkinleşme noktasının %5 üzerine ayarlayın.

Dikkat

Motor koruma anahtarının etkinleşme karakteristiği bu gereksinimi karşılamazsa, motor garantisi geçersiz olur. Aşırı akım korumasının maksimum ayar değeri, anma değeri plakasında belirtilen maksimum motor akımını aşmamalıdır. Yıldız-üçgen yolverme için sarılmış motorlarda, motor koruma şalterini ayarlarken aşağıdakileri uygulayın ancak koruyucu şalter ayarının aşağıdaki maksimum değeri aşmamasına dikkat edin:

Koruyucu şalter ayarı = basılı maks. akım x 0.58

Yıldız-üçgen yol vericiler veya otomatik transformatörlü motor şalterleri için izin verilen maksimum çalıştırma süresi 2 saniyedir.

Grundfos, motor koruması için MP204 modülü gibi farklı cihazlar sunmaktadır, daha fazla bilgi için CAPS'e bakınız.