Isıtma sistemi su doldurma gereksinimi

VDI Yönergesi 2035 Bölüm 1, 2005 yılından bu yana yürürlüktedir ve VDI Yönergesi 2035 Bölüm 2, 2009 yılından bu yana yürürlüktedir. Bu yönergeler, kabul görmüş teknoloji kurallarıdır. Sürekli teknik ilerlemelerin yanı sıra verim artışı ve enerji optimizasyonu sayesinde modern ısı üreticiler ve ısıtma pompaları, geçmiştekinden daha düşük toleranslarla tasarlanmaktadır. Bu teknik ilerlemeler, VDI 2035'te tanımlandığı şekilde sistemde transfer edilen akışkan üzerinde ek talepler oluşturmuştur.