SSS

88 sonuçlardan 1 dan 10 e kadar gösteriyor

Transfer edilen akışkandaki katı parçacıklar sürtünme üreterek, malzemede abrazyona neden olur.

Daha fazlasını okuyun...

Akış sesi, termostat vanalarının vana açıklıklarında olduğu gibi boru şebekesindeki daralma noktalarında akışkanın sürtünmesinden kaynaklanır. Pompa çıkışını azaltarak bu ses giderilebilir.

Daha fazlasını okuyun...

Drenaj pompası başlıca yüzey ve sızıntı sularının farklı konumlara transferine ve yeraltı suyunun transferine yöneliktir.

Daha fazlasını okuyun...

Bastırma kuvveti, çalışma sırasında pompa çarkına/miline etki eden aşağı yönlü kuvvettir.

Daha fazlasını okuyun...

Arıza durumunda SQ, sınırsız sayıda yeniden çalıştırma denemesinde bulunur.

Daha fazlasını okuyun...

Aksi belirtilmedikçe, Grundfos dokümanlarındaki eğriler 20°C sıcaklıktaki su yoğunluğu ve viskozitesi için geçerlidir (özgül ağırlık = 1 ve viskozite = 1).

Daha fazlasını okuyun...

Pompanın yeterli soğutulmasını ve yağlanmasını sağlamak için pompadan yeterli debide akış olmalıdır.

Daha fazlasını okuyun...