ISIA

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

ISIA, bir GRUNDFOS şirketidir ve klor dioksit üretim sistemleri geliştirmektedir. Tüm ISIA çözümleri, klor dioksit üretimi için en güvenli yöntem olarak kabul edilen "su altı" üretim teknolojisine dayanmaktadır. ISIA tarafından sunulan iki tür üretici sistem vardır: OXIPERM ISIA, 0.5 kg/sa. ile 30 kg/sa. arası üretim kapasitesine sahip standart bir üretim sistemidir ve 20 kg/sa. ile 200 kg/sa. arası sistem kapasiteleri için özelleştirilmiş bir çözümdür. ISIA sistemlerinin teknolojisi, sodyum klorit (NaClO2, %25 veya %31) ve hidroklorik asit (HCl %31-33) çözeltilerini kullanarak klor dioksit üreten iki konsantre kimyasalın tepkimesine dayanmaktadır.

Klor dioksit çözeltisi, ihtiyaç üzerine konsantre reaktiflerden güvenilir sodyum klorit / hidroklorik asit işlemi kullanılarak üretilir ve ara depolama yapılmadan doğrudan arıtılacak suya ilave edilir.

OXIPERM ISIA, sırasıyla 0.5, 1, 2, 5, 10 ve 20 kg/sa. klor dioksit üreten altı adet kapasite düzeyinde mevcuttur. Sistem kapasiteleri maksimum 1 mg/l ClO2 konsantrasyonda saatte 20,000 m3'e kadar su arıtma işlemi gerçekleştirir.

Her Oxiperm ISIA kapasite düzeyinin üç adet konfigürasyonu mevcuttur:

 • Arıtılacak su ile birlikte doğrudan su havzasında klor dioksit üretmek için L,
 • Klor dioksit çözeltisinin bir su havzasının veya bir borunun içine yerçekimi ile atmosfer basıncında enjeksiyonu için N,
 • Klor dioksit çözeltisinin bir boruya basınç altında enjeksiyonu için P

Oxiperm ISIA, bir çok olası kombinasyonu garanti eden 48 farklı taban kompakt sistemi ve 40'tan fazla aksesuar ile birlikte temin edilir.

Uygulamalar

Grundfos klor dioksit üretim sistemi, tüm su arıtma uygulamaları için uygundur ve her zaman müşterinin gereksinimlerine uygun hale getirilebilir.

Klor dioksitin (ClO2) selektif reaktif özelliği, klor ve diğer yükseltgen maddelerin elverişsiz olduğu pek çok su arıtma uygulamasında kendisinin faydalı ve güçlü bir yükseltgen madde olmasının sağlar.

 • Endüstriyel Su (deniz suyu, tatlı su, soğutma suyu, işlenmemiş su)
 • İçme Suyu (dezenfeksiyon öncesi ve sonrası, bromat giderme ve THM oluşumu)
 • Atık su

Deniz suyundaki avantajları:

Deniz suyunun pH değeri 8.5 civarındadır. Bu pH değerinde klor negatif yüklü olan ve yalnızca %20'si ayrışmamış hipokloröz asit olarak kalan hipoklorit iyonuna dönüşür.

Bakteri duvarı da negatif yüklü olduğu için hipoklorit bakterileri öldürmek için hücrelere giremez, sadece hipokloröz asit bu pH değerinde aktif olabilir. Bu durum, 1 mg/L klor eklemenize rağmen deniz suyu yaşamına karşı gerçekte sadece 0.2 mg/L'nin etkin olduğu anlamına gelir.

Buna karşılık, klor dioksit deniz suyunda çözünmüş bir gaz olarak bulunur. Çözünmeye uğramaz ve suda çözünmüş oksijenle aynı şekilde bakteri hücrelerine girebilir. Başka bir deyişle bakteriler oksijenin yerine klor dioksit teneffüs eder ve ölür. Bu özellik sayesinde, klor dioksit dozaj oranı normalde klor veya hipoklorite göre 3-5 kat daha azdır ve böylece daha iyi performans ve maliyetlerde azalma sağlanır.

İçme Suyundaki Avantajları:

İçme suyu dezenfeksiyonunda klor dioksit, klor veya hipoklorite göre çok daha etkilidir; öncü maddeleri oksitleyerek ve koagülasyon, tortulaşma ve filtreleme doğal organik maddenin (NOM) kalitesini düşürdükten sonra klorlama noktasının tesisin en alt tarafına taşınmasına olanak tanıyarak TTHM'lerin ve haloasetik asitlerin oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.

THM'ler, serbest klor ve bromun sudaki doğal organik madde ile tepkimeye girdiğinde üretilir. Klorlu su kaynaklarında THM'lerin tespit edilmesi, bu maddelerin sağlık üzerindeki (üreme gibi) çeşitli potansiyel etkileri konusunda endişelere sebep olmuş, kloroform, bromodiklorometan ve bazı diğer dezenfektan yan ürünlerin (DBP'ler) karsinojen olarak sınıflandırılmasına yol açmıştır.

Klor dioksit, organik maddeleri klorlamadan dezenfekte ederek ve organik THM öncü maddelerini oksitleyerek THM oluşumunu önler. Klor dioksitle ön arıtma işlemi, son klorlamadan önce koagülasyon, çökelme ve filtreleme esnasında çıkarılan THM öncü maddelerini oksitler. Standart klorlama uygulamalarının bu şekilde değiştirilmesi, işlenmiş sudaki TTHM'lerde %50-70 azalmaya neden olabilir.

Özellikler ve Avantajlar

 • Kompakt Tasarım
 • İhtiyaca göre üretim (zamanında ve yerinde bulundurulabilir ve böylece depolama tankı ihtiyacını ortadan kaldırır)
 • %25 ve %100 arasındaki bir kapasite aralığı için %95-98'lik verim ve kapasite aralığı (kimyasal tepkime verimi, EPA yöntemi).
 • Düşük işletme maliyeti
 • Otomatik üretim düzenlemesi
 • Otomatik atış dozajı (kolay yapılandırma)
 • Minimum kurulum işlemi
 • Dayanıklı tasarım
 • Çoklu enjeksiyon noktaları (İstek üzerine Grundfos çoklu enjeksiyon noktaları için bir mühendislik çözümü sağlar)

Avantajlar

 • Bromatsız Dezenfektan
 • Patentli sualtı üretici (en güvenli teknoloji)
 • Piyasadaki en yüksek verimlilik
 • Depolama gerektirmeyen sistem (en güvenli işlem)
Broşürler

Broşürler

 

ISIA broşürü

GRUNDFOS WATER TREATMENT (Chlorine Dioxide Production System) (Product brochure)

Chlorine dioxide (ClO2) is used in water treatment for domestic and industrial uses to reduce unpleasant odours, flavours and colours and remove mould and algae as well as to help remove iron and manganese from untreated water. Specifically for water purification, chlorine dioxide has the major advantage of ensuring disinfected clean water from the tap where the action of other disinfectants such as ozone and ultraviolet light is only temporary.

Grundfosliterature-5448816.pdf (1 MB)

İletişim
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company