Özel Salmastralar

CR Çift Salmastra - Sırt sırta

Zehirli, aşındırıcı ve patlayıcı sıvıları içeren uygulamalar için Grundfos, sırt sırta çift salmastralı bir CR pompası önerebilir. Sırt sırta çift salmastra, pompa çevresindeki ortamı ve çalışan insanları korur. Sırt sırta salmastra düzeneği, ayrı bir salmastra haznesi içinde sırt sırta monte edilmiş iki adet salmastradan oluşur. Salmastra haznesindeki basınç, pompa basıncından daha yüksek olmalıdır; dolayısıyla sırt sırta salmastra tertibi içeren CR pompasının salmastra haznesindeki basıncı korumak için ayrı bir sisteme ihtiyacı vardır. Basınçlı salmastra haznesi olan sırt sırta çift salmastra tertibatı, transfer edilen sıvının salmastra içinden çevreye sızmasını engeller.

Uygulama Alanları

  • Boya endüstrisi
  • Damıtma tesisleri
  • Petrokimya endüstrisi

CR Çift Salmastra – Tandem

Kristalleşen, katılaşan veya yapışkan sıvıları içeren uygulamalar için Grundfos, Tandem çift salmastralı bir CR pompası önerebilir. Bu çeşit ikili salmastra, bölmeli salmastra çemberinde iki salmastranın birbiri ardına yerleştirilmesinden oluşur. Birinci salmastrada sızıntı olursa transfer sıvısı yıkama sıvısı ile uzaklaştırılacaktır. Yıkama sıvısının basıncı her zaman transfer sıvısından düşük olmalıdır, bu nedenle salmastra yüzeyi boyunca debiyi koruyacak ayrı bir sistemin hazır olması gerekir.

Uygulama Alanları

  • İlaç endüstrisi
  • Negatif basınçlı hava giderme sistemleri
  • Potansiyel olarak katılaşan petrol ürünleri ile uğraşan endüstriler
  • Sodyum hidroksit
  • Sönmüş kireç

CR Ürün sayfasını ziyaret edin