Grundfos dijital çözümleri kullanım koşulları

Grundfos dijital solutions çözümleri kullanım koşulları

Kullanım koşulları

 

Hizmetler Hakkında Açıklamalar

Grundfos dijital çözümlerini (“Dijital Çözümler”) kullandığınızda, Grundfos tarafından sağlanan bilgi ve hizmetlere erişebilirsiniz.

Djital Çözümler’i Grundfos internet sayfası oluşturmaktadır ve buradan otomatik çözümler, iletişim formları, premium içerik talepleri gibi özel hizmetler ile hesap oluşturmaksızın erişilebilen Grundfos GO Apps ve Grundfos Product Center gibi özel Grundfos uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar için ek bir EULA (Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) gerekir ve uygulamaların diğer modüllerine bir hesap oluşturmak suretiyle erişim sağlarsınız. 

 

Koşulların Kabulü

Grundfos’un şahsınıza ulaştırdığı güncellemeler, iyileştirmeler, yeni özellikler vb. tüm Dijital Çözümler aşağıdaki Kullanım Koşulları’na (KK) tabidir. Grundfos, KK’yi önceden bildirmeksizin güncelleme hakkını her daim saklı tutar. KK’nin en güncel versiyonuna, internet sayfalarımızın altında bulunan “Yasal Uyarılar” üst metin bağlantısından erişilebilir.

Dijital Çözümler’e eriştiğinizde veya herhangi bir şekilde internet sitesini kullandığınızda, söz konusu KK’nin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz.

Feragat

Grundfos, Dijital Çözümleri sunarken hizmet ve bilgi verme dışında bir amaç gütmez. Söz konusu bilgilerin iletimi Grundfos ile herhangi bir ilişki biçimi oluşturmaz.
Grundfos’tan bireysel destek talep etmeden Dijital Çözümler aracılığıyla sağlanan bilgilere göre hareket etmemelisiniz. Dijital Çözümler’deki bilgi, yazılım ve diğer hizmetleri mümkün olduğunca en doğru şekilde tutmaya çalışmakla birlikte, Dijital Hizmetler herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmediğimiz hata veya eksiklikler içerebilir. Dijital Çözümler’in malzeme ve içeriği “şimdiki haliyle” sunulur ve herhangi bir garanti içermez.

Grundfos ve Grundfos’a bağlı şirketler, Dijital Çözümler’in kullanımından veya Dijital Hizmetler’deki öğelerin indirilmesinden/kullanımından kaynaklanan herhangi donanım, yazılım veya dosya kaybından sorumlu değildir. Bu kapsamda, Grundfos, kendisinin veya kendisi adına sağlanan Dijital Hizmetler’in veya (ücretsiz indirilebilir yazılımlar da dâhil olmak üzere) Dijital Çözümler’de sunulan hizmetlerin şahsınızın gerekliliklerini karşılayacağına veya söz konusu hizmetlere kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız ulaşılabileceğine veya Dijital Çözümler’in ya da Grundfos tarafından kullanılan sunucuların virüs ya da hata içermediğine veya tamamen işlevsel ve doğru olduğuna dair güvence vermez. Grundfos, Dijital Çözümler’i ve bunların işlerliğini sürdürmek için çaba gösterir fakat Grundfos Dijital Çözümler ya da Dijital Çözümler’in çalışmasında var olabilecek herhangi kusurdan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Grundfos başka internet sitelerine bağlantı verebilir veya üçüncü taraf uygulamalarını
sunabilir. Bu türden üçüncü taraf internet sitelerini ve/veya uygulamalarını kullanmanızla ilişkili olabilecek tüm riskler size aittir.

Uygulanabilir yasalar, belli garantilerin muaf tutulmasına veya dolaylı tazminatlardan feragat edilmesine ya da bunların sınırlanmasına izin vermeyebilir. Böyle durumlarda,
yukarıda açıklanan kısıtlama veya muafiyetlerden bazıları şahsınız için uygulanmayabilir. Öte yandan, Dijital Hizmetler’i kullandığınız için ödediğiniz herhangi bir ücret mevcutsa, Grundfos’un ya da Grundfos’a bağlı şirketlerin toplam yükümlülüğü hiçbir koşulda söz konusu ücret tutarının üzerinde olamaz. 

Yasa Dışı ve İzin Dışı Kullanım

Dijital Hizmetler’i kullanmanızın bir koşulu olarak, Dijital Çözümler’i söz konusu KK tarafından yasaklanan veya yasa dışı olan amaçlarla kullanamazsınız. Dijital Çözümler’i herhangi bir Grundfos sunucusunu veya herhangi bir Grundfos sunucusuna bağlı ağları zarara uğratacak, işlevsiz bırakacak ya da aşırı yük altında bırakacak, ya da Dijital Çözümler’i kullanan herhangi bir üçüncü tarafa müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Dijital Çözümler’e, diğer hesaplara veya herhangi bir Grundfos sunucusuna ‘hackleme’ ya da diğer yollarla izinsiz erişmeye girişemezsiniz. Dijital Çözümler aracılığıyla ulaşılması niyet edilmeyen herhangi bir malzeme ya da bilgiye hiçbir yolla erişemez veya erişme girişiminde bulunamazsınız.

Kötü amaçlı veya teknolojik açıdan zararlı virüs, truva atı, solucan veya benzeri malzemeyi kasti olarak sisteme sokamazsınız. 

Fikri Mülkiyet

Dijital Çözümler ve bunları oluşturan özellikle grafik çizimler, veriler, yazılım, Dijital Çözümler logoları gibi öğeler fikri mülkiyet yasası, diğer bir ifadeyle özellikle telif hakkı ve/veya marka ismi hukuku kapsamında koruma altındadır.

Dijital Çözümler ve bunları oluşturan her öğe özel olarak Grundfos Holding A/S mülkiyeti altındadır.

Grundfos Holding A/S, her Dijital Çözüm için ayrı olarak şahsınıza Dijital Çözümler’i kullanmak için sınırlı, gayri münhasır ruhsat verir.

Dijital Çözümler’in veya bunlara ait herhangi bir öğenin ifade edilenlerden farklı şekilde kullanılması, Grundfos Holding A/S tarafından önceden ve özellikle yazılı olarak belirtilmediyse hakların ihlali sayılır.

 

Tazmin

İşbu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya Grundfos Hesabı’nı kullanmanız ya da yanlış kullanmanız durumunda oluşabilecek herhangi bir sorumluluk, tazminat talebi, kayıp veya gider konusunda Grundfos’u (ve Grundfos’a bağlı şirketleri) herhangi bir şekilde tazminle sorumlu tutamazsınız ve bununla ilgili Grundfos’a (ve Grundfos’a bağlı şirketlere) zarar verebilecek şekilde davranamazsınız. 

Hukuki Uyuşmazlıklar

Uygulamaların kullanımından veya KK’nin yorumlanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık durumunda, hukuk kuralları anlaşmazlıkları dışarıda kalacak şekilde, Danimarka hukuku uygulanır. İşbu EULA’yla bağlantılı veya bundan kaynaklanan her türlü
uyuşmazlığın görüşülme yeri Danimarka, Kopenhag Şehir Mahkemesi (Copenhagen City Court) olacaktır.

İşbu koşullara uygulanan yasalar daha sonraki bir tarihte bir veya birden fazla maddenin geçersiz ya da uygulanamaz olmasını gerektirecek şekilde değiştirilir veya yorumlanırsa, bu durum koşulların tümden geçersiz olduğu anlamına gelmez. 

Çeşitli

Grundfos, Dijital Çözümler’i herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin veya neden göstermeksizin değiştirme, askıya alma ya da geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Grundfos, ayrıca, Dijital Çözümler’e şahsınızca, Erişim Yöneticiniz veya herhangi Yetkili Kullanıcı tarafından kullanım amaçlı erişilmesini önceden bildirmeksizin ya da neden göstermeksizin sona erdirme hakkını saklı tutar. Grundfos, yukarıda anılan genellemeyi sınırlamaksızın, KK’yi ihlal etmeniz durumunda Dijital Çözümler’e erişiminizi istediği zaman askıya alabilir ya da sona erdirebilir. KK, herhangi başka anlaşmayı geçersiz kılarak, şahsınız ve Grundfos arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

Grundfos herhangi özel bir hüküm uygulamıyorsa, Grundfos bunu daha sonra yapma hakkından feragat etmiş olmaz. Koşullar arasında size özellikle uygulanamayacak olanlar mahkeme tarafından belirlenirse, geri kalan koşullar geçerli olmaya devam eder. Grundfos, işbu anlaşmayı kendi takdirine göre Grundfos Grup içindeki herhangi bir tüzel kişiye devredebilir. 

Gizlilik Politikası

Grundfos, Dijital Çözümler’i ulaştırmak için hakkınızda kişisel veriler toplar. Grundfos Dijital Çözümler’i kullandığınızda, Grundfos’un işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kişisel verilerinizi işleyeceğini kabul edersiniz.

Grundfos olarak, verdiğiniz kişisel verilerin çevrimiçi ortamda gizli kalmasını isteyebileceğinizi kabul ederiz ve aldığımız tüm bilgileri düzgün bir şekilde korumak ve sorumlu bir şekilde işlemek zorunluluğumuzun farkındayız.

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, Grundfos Dijital Çözümler’i kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. 

Ne tür veriler toplarız ve işleriz?

Grundfos Dijital Hizmetler’i kullandığınızda sizinle ilgili toplayabileceğimiz kişisel veriler arasında; isminiz, şirketiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz ve IP adresiniz ile sohbet forumunu kullandığınızda tarafınız ve Grundfos iletişim desteği arasındaki kayıtlar (“Kişisel Veriler”) bulunur. 

Aşağıdaki durumlarda Grundfos talep edilen hizmetleri yerine getirmek için Kişisel Veriler’i kaydeder ve işler:

  • Belirli otomatik hizmetleri ve iletişim formlarını kullanıyorsanız,
  • Grundfos’a soru soruyorsanız veya geri bildirimde bulunuyorsanız,
  • Bazı ülkelerde sunulan sohbet forumumuzu kullanıyorsanız,
  • İnternet sitemiz veya uygulamalarımız aracılığıyla bize herhangi bir Kişisel Veri sağlıyorsanız. 

Kişisel Veriler’inizi Grundfos’a verip vermeye karar vermek size aittir. Öte yandan, Grundfos Dijital Hizmetler’i kullanmak için Kişisel Veriler’inizi sağlamak zorundasınız. Kişisel Veriler’i sağlamadığınız durumda, Grundfos Dijital Çözümler’in tüm işlevlerinden yararlanamazsınız. 

 

Kişisel Veriler’i hangi amaçlarla toplarız ve işleriz?

Grundfos, şahsınızca talep edilen Dijital Çözümler kapsamındaki hizmetleri sunmak ve aynı şekilde talep üzerine teklifler vb. konularda sizinle iletişime geçmek için Kişisel Veriler’inizi kullanır.

Bunun dışında, Grundfos, müşterilerinin talep ve davranışlarınız doğrultusunda onlarla ilgili daha net ve kapsamlı bir anlayış geliştirmek için bilgi toplama ve analiz etme amaçlarıyla size en iyi önerileri sunacak şekilde Kişisel Veriler’inizi ve Dijital Çözümler’i kullanış şeklinizi işler. Bu tür bilgileri özel kullanıcı deneyimleri sunmak için kullanırız. Son olarak, Grundfos sohbet forumunu kullandığınız durumda, Grundfos ve şahsınız arasındaki konuşmaların bir kopyası kaydedilir ve bu kayıt sohbet hizmetinin en iyi şekilde verildiğinden emin olmak ve Grundfos iletişim destek görevlilerinin size daha fazla yardımcı olmak amacıyla eski kayıtlara ulaşmasını sağlamak için kullanılır.

Grundfos, kredi kartı numarası veya banka hesap numarası gibi ödeme yöntemiyle ilgili bilgileri kaydetmez.

 

Kişisel Verilerin Toplanmasıyla İlgili Hukuki Dayanak

Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin dayanağı; Grundfos Dijital Çözümler’den birini veya birden fazlasını kullanacağınıza dair siz ve Grundfos arasında olan anlayış ve Kişisel Veriler’inizin yukarıda anılan amaçlarla kullanılmasının gerekli olduğu kabulüdür. Bu nedenle, Kişisel Veriler’inizin işlenmesi, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya talebiniz üzerine olan bu tür bir sözleşmeyi imzalamadan önce gerekli aşamaları tamamlamak için gereklidir ve Grundfos’un Kişisel Veriler’inizi işleme konusundaki yasal dayanağı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (2016/679) Madde 6, paragraf 1, b bendidir.

Kişisel verileriniz ancak aşağıdaki durumlarda farklı amaçlar için kullanılabilir: yasal veya hukuki zorunluluklar nedeniyle (mahkeme veya ceza yaptırım makamlarına veri transferi gibi) gerektiğinde; söz konusu işleme onayınız olduğunda; söz konusu işlem mevcut yasalar kapsamında meşru olduğunda. Veri işlemesi farklı bir amaç nedeniyle yapılırsa, size konuyla ilgili ek bilgilendirme yapabiliriz.

 

Veri sorumlusu kimdir ve kişisel bilgileri kimlerle (hangi veri işlemcileriyle) paylaşırız?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8820 Bjerringbro, Danimarka, telefon +45 87 50 14 00 ve yerel Grundfos şirketi (ikisi birlikte “Grundfos” olarak adlandırılacaktır) Kişisel Veriler’inizden sorumlu taraflar olup verilerin güvenliğinden ve yukarıda sözü geçen özel amaçlara uygun olarak işlenmesinden sorumludur. Yerel Grundfos şirketleriyle ilgili ayrıntıları bu bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.

Grundfos, Kişisel Veriler’inizi yukarıda sözü geçen amaçlara göre Grundfos adına işleyen üçüncü taraflarla (Grundfos veri sorumluları) paylaşabilir. Veri sorumluları olarak aşağıdakiler kullanılır:

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: IT altyapısı Microsoft tarafından sağlanır.Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland: Grundfos, Google Webmaster Tools & Search Console ve Google Analytics araçlarını kullanır. Grundfos ayrıca internet sitelerine (çevrimiçi reklam aracı olan) “Google DoubleClick Adservices” yerleştirir. Grundfos’un, Google Doubleclick hizmetine birebir erişimi olmayıp bu hizmet Dentsu Aegis Network A/S tarafından yönetilir. Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Denmark: Dentsu Aegis Network A/S çevrimiçi reklamlardan sorumludur.
  • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland: Grundfos, Grundfos dijital çözümlerini oluşturmak, yönetmek ve optimize etmek için Adobe Experience Cloud çözümleri kullanır.MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, USA: Marketo, e-posta tabanlı otomatik pazarlama hizmeti sunar. Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland: Facebook, çevrimiçi reklamların daha etkili bir şekilde hedefine ulaşması için Facebook Pixel-script hizmeti sunar. 
  • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Ireland: LinkedIn, çevrimiçi reklamların hedefine daha etkili bir şekilde ulaşması için zaman zaman LinkedIn Website Retargeting-script hizmeti sunar.LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland: LogMeIn, sohbet dökümleri için kayıt ve arama hizmetleri sunar. 
  • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Germany: IDSM, Grundfos Servis Harita sistemi sağlar ve destek sunar. SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Denmark:SAP, müşteri verilerinin işlenmesi için Grundfos’a destek sağlar ve veri işleme sistemi sunar.
  • Yukarıdaki sistemlerle ilgili BT desteği olarak katkı sağlayacak Grundfos Grup kapsamındaki diğer yerel şirketler.
  • Yukarıdaki sistemlerle ilgili BT desteği olarak katkı sağlayacak ve Kişisel Verilerinizin yukarıdaki sistemlere göre Grundfos adına işlenmesine yardım edecek olan ve genellikle danışmanlardan oluşan diğer alıcılar.

Gerektiği takdirde veya mevcut yasalar uyarınca, yetkili diğer üçüncü makamlar kişisel verilere ulaşabilir veya bu verileri saklayabilir. (Söz konusu taraflar arasında; hükümet makamları, mahkemeler, bağımsız danışmanlar ve kamu organı olan benzer üçüncü taraflar bulunur.) 

 

Kişisel Veriler’in Transferi

Kişisel Veriler’iniz belli durumlarda AB/AEA dışındaki herhangi üçüncü tarafa transfer edilebilir. Grundfos, bu türden bir transferin uygulanabilir veri koruma yasalarına göre yürütüldüğünden emin olur. Bu kapsamda; Kişisel Veriler’inizi alan AB/AEA dışındaki herhangi üçüncü taraf yeterli düzeyde koruma sağlamayı garanti eder. Bunu, örneğin, AB standart anlaşma maddelerine dâhil olarak, bağlayıcı kurumsal kuralları uygulayarak ve gözeterek yapar. Bu konuyla ilgili sorularınızı Grundfos’la iletişime geçerek sorabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz ‘Kişisel Verilerinize nasıl ulaşabilirsiniz? Diğer haklar’ bölümü altında bulunmaktadır.

Saklama süresi

Kişisel Veriler’inizi sadece yukarıda anılan amaçlar gerektirdiği sürece saklarız. Bu amaçlar; talep edilen hizmetlerin tarafınıza sunulması, sizinle iletişime geçilmesi, Grundfos iletişim destek çalışanlarının size özel daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için sizinle gerçekleşen konuşma kayıtlarına ulaşmasıdır. Öte yandan, Kişisel Veriler’iniz 37 aydan uzun bir süre asla saklanmaz.

Kişisel Veriler’inizden bazıları hesap tutma veya yasal iddiaların savunulması amacıyla saklanabilir. Bu Kişisel Veriler yasal sınırlama süresinin bitimine kadar saklanacaktır. Öte yandan, bazı Kişisel Veriler’iniz tanınmanızı sağlamayacak şekilde anonim olarak saklanabilir

Kişisel Verilerinize nasıl ulaşabilirsiniz?/Diğer haklar

Uygulanabilir yasalar kapsamında (uygulanabilir yasalarca belirlenmiş koşullar altında) çeşitli haklarınız bulunmaktadır.

Onayın geri çekilmesi: Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir işlem için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durum, onayın geri alınmasından önceki verilerin işlenmesine yönelik hukuki uygunluğu ortadan kaldırmaz.

Erişim hakkı: Şahsınızla ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği, işlendiği durumda nerede kullanıldığı hakkında bizden bilgi almak hakkınız bulunmaktadır. Erişilen bilgiler arasında, diğerlerinin yanı sıra, verilerin işlenme amaçları, söz konusu verilerin kategorileri ve alıcılar ya da kişisel verilerin ifşa edildiği ya da edileceği alıcı kategorileri bulunur. Öte yandan, bilgiye erişim hakkı mutlak bir hak değildir ve bu hakkınız ilgili diğer taraflarca sınırlanabilir. 

İşlenen kişisel verilerin bir kopyasını edinme hakkınız bulunur. Birden fazla kopya istemeniz durumunda, yönetim giderlerine göre sizden makul bir ücret talep edebiliriz.

Tashih hakkı: Şahsınızla ilgili doğru olmayan kişisel verilerin tashih edilmesini Grundfos’tan talep etme hakkınız bulunabilir. Veri işlemenin amaçlarına göre, ek bir beyanla, eksik bilgileri tamamlama hakkınız bulunabilir. 

Terkin hakkı (“unutulma hakkı”): Belli koşullar çerçevesinde, tarafınızla ilgili kişisel verilerin terkinini Grundfos’tan talep etme hakkınız bulunabilir ve biz söz konusu kişisel verileri silmekle zorunlu olabiliriz.

İşlemenin sınırlandırılması hakkı: Belli koşullar çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik sınırlama getirilmesini Grundfos’tan talep etme hakkınız bulunabilir. Bu durumda, söz konusu veriler işaretlenir ve tarafımızca sadece belli amaçlar için kullanılır. 

İtiraz hakkı: Belli koşullar çerçevesinde, özel durumunuza bağlı olan sebeplerle veya kişisel verilerinizin tarafımızca doğrudan pazarlama amaçları için kullanıldığı durumda, itiraz etme hakkınız bulunabilir ve biz kişisel verilerinizi işlemeyi bırakmak zorunda kalabiliriz.

Veri taşınabilirliği hakkı: Belli koşullar çerçevesinde, şahsınızla ilgili tarafımıza sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, kullanımı yaygın ve bilgisayarca okunur bir formatta alma hakkınız bulunabilir ve bu verileri bizden herhangi bir engelleme görmeksizin diğer bir kişiliğe transfer etme hakkınız bulunabilir.

Daha fazla bilgi edinmek veya sözü geçen haklardan birini veya daha fazlasını kullanmak istiyorsanız, +45 87 50 14 00 numaralı telefonu arayarak Grundfos Holding A/S ile iletişime geçebilir veya internet sitemizdeki iletişim formunu doldurabilirsiniz. Bazı Grundfos şirketlerinde iletişime geçebileceğiniz bir veri koruma yetkilisi görevlidir. Veri koruma yetkilileri hakkında daha fazla bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

Şikâyette bulunma

Şikâyetlerinizle ilgili olarak; denetim konusunda yetkili bir makama başvurarak Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikâyette bulunabilirsiniz.

Gizlilik Bildirimi’ndeki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Bildirimi’ni değiştirme veya eklemeler yapma hakkını her zaman saklı tutarız. Mevcut Gizlilik Bildirimi her zaman Grundfos’un kurumsal internet sayfasında bulunur.