Gizlilik Politikası

Grundfos dijital çözümlerini kullanım koşulları

Kullanım Koşulları

Hizmetlerin Tanımı

Grundfos dijital çözümlerini (“Dijital Çözümler”) kullanırken, Grundfos’un
sağladığı bilgilere ve hizmetlere erişebilirsiniz.

Dijital Çözümler, self-servis çözümler, iletişim formları, birinci sınıf içerik
talepleri, bültenlere kaydolma vs. gibi belirli hizmetlerde kullanabileceğiniz
Grundfos web sayfasını ve Grundfos GO Apps ve Grundfos Product Center gibi
hesap oluşturmadan erişilebilen belirli Grundfos uygulamalarını içerir. Bazı
uygulamalar için ek bir Son Kullanıcı Lisans Anlaşması bulunur ve uygulamaların
daha üst modüllerine erişmeniz için bir hesap oluşturabilirsiniz.

Koşulların Kabulü

Grundfos’un size sağladığı güncellemeler, iyileştirmeler, yeni özellikler vs. dahil Dijital Çözümler, aşağıdaki Kullanım Koşulları’na ("KK") tabidir. Grundfos, size bildirmeksizin dilediği zaman KK’yı güncelleme hakkını saklı tutar. KK’nın en güncel sürümünü web sayfalarımızın altında bulunan "Yasal Uyarılar" bağlantısına  tıklayarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde Dijital Çözümler’e erişerek ya da web sitesini kullanarak bu KK’ya
uymayı kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk Reddi

Grundfos, Dijital Çözümler’i bir hizmet olarak ve yalnızca bilgilendirme amacıyla sunmaktadır. Bu bilginin aktarılması, Grundfos ile herhangi bir ilişki şekli teşkil etmez. Grundfos’tan kişisel yardım almadan Dijital Çözümler aracılığıyla sağlanan bilgilere dayalı hareket etmemelisiniz. Dijital Çözümler’deki bilgileri, yazılımı ve diğer hizmetleri mümkün olduğunca doğru tutmaya çalışmamıza karşın Dijital Çözümler hatalar ve eksiklikler içerebilir ve bunların hepsiyle ilgili hiçbir sorumluluk taşımadığımızı beyan ederiz. Dijital Çözümler’de bulunan materyal ve içerikler "olduğu gibi", hiçbir garanti içermeksizin sunulmaktadır.

Grundfos ya da iştiraklerinden hiçbiri, Dijital Çözümler’in kullanılmasından kaynaklanan ya da Dijital Çözümler’den indirilen veya kullanılan unsurların neden olduğu hiçbir donanım, yazılım veya dosya kaybından sorumlu değildir. Bu nedenle Grundfos, Dijital Çözümler’de gerek Grundfos tarafından gerekse Grundfos adına sağlanan Dijital Çözümler’in veya hizmetlerin (ücretsiz yazılım indirmeleri dahil) ihtiyaçlarınızı karşılayacağını
veya kesintisiz, vaktinde, güvenli veya hatasız olacağını ya da Grundfos’un kullandığı Dijital Çözümler’in veya sunucuların virüs veya zararlı yazılım içermediğini veya tam işlevsel veya doğru çalışacağını hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Grundfos, Dijital Çözümleri ve çalışmalarını devam ettirmeye gayret etmektedir ancak Grundfos Dijital Çözümler’de veya Dijital Çözümler’in çalışmasında olabilecek hatalardan sorumlu değildir ve olamaz.

Grundfos, başka web sitelerine bağlantı verebilir ya da üçüncü taraf uygulamaları kullanıma sunabilir. Bu üçüncü taraf web sitelerini ve/veya uygulamalarını kullanma riski size aittir.

Yürürlükteki yasalar, bazı garantilerin hariç tutulmasına veya arızi ya da dolaylı hasarların sınırlanmasına ya da hariç tutulmasına izin vermeyebilir. Buna göre, yukarıdaki kısıtlamaların veya hariç tutmaların bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Ancak hiçbir şekilde Grundfos veya iştiraklerinin size karşı sorumluluğu, Dijital Çözümler’i kullanmak için ödediğiniz miktarı aşmayacaktır.

Yasa Dışı veya Yasaklanan Kullanım

Dijital Çözümler’i kullanmanızın bir şartı olarak, Dijital Çözümler’i yasa
dışı ya da bu KK tarafından yasaklanan bir amaçla kullanamazsınız. Dijital
Çözümler’i herhangi bir Grundfos sunucusuna ya da Grundfos sunucusuna bağlı
ağlara zarar verecek, devre dışı bırakacak ya da aşırı yükleyecek veya başka
bir tarafın Dijital Çözümler’i kullanımına karışacak şekilde kullanamazsınız.
Herhangi bir Dijital Çözüm’e, diğer hesaplara ya da herhangi bir Grundfos
sunucusuna bilgisayar korsanlığı ya da başka bir yolla yetkisiz erişim
sağlamaya çalışamazsınız. Dijital Çözümler aracılığıyla bilerek sunulmayan
hiçbir materyal ya da bilgiyi herhangi bir şekilde elde edemez ya da elde
etmeye çalışamazsınız.

Virüs, truva atı, solucan veya kötü amaçlı ya da teknolojik olarak zararlı
başka materyalleri bilerek bulaştıramazsınız.

Fikri Mülkiyet

Dijital Çözümler ve bunları oluşturan özellikle Dijital Çözümler’in grafik belgesi,
verileri, yazılımı, metinleri, logoları dahil her bir unsur, fikri mülkiyet hakkı yasalarınca yani ilgili telif hakkı ve/veya ticari marka yasasıyla korunmaktadır.

Dijital Çözümler ve bunları oluşturan her bir unsur, yalnızca Grundfos Holding A/S’nin
mülkiyetindedir.

Grundfos Holding A/S, Dijital Çözümleri kullanmanız için size her bir Dijital Çözüm için
belirlenen sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

Dijital Çözümler’in veya unsurlarından birinin başka herhangi bir şekilde kullanımı, önceden ve özellikle Grundfos Holding A/S’nin yazılı izni olmadığı sürece hak ihlali teşkil eder.

Tazminat

Bu Kullanım Koşulları’nı ihlaliniz veya Grundfos Hesabını kullanımınız ya da yanlış kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yükümlülük, talep, makul avukatlık ücretleri ve harcamaları dahil zarar ve harcamalar karşısında Grundfos’u (bağlı şirketleri dahil) tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaksınız.

Hukuki ihtilaflar

Uygulamaların kullanımı veya KK’nin yorumlanmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, yasa ihtilafı kuralları hariç tutularak, Danimarka yasalarına tabidir. Bu Son
Kullanıcı Lisans Sözleşmesinden kaynaklanan ya da bununla ilişkili bütün ihtilafların yegane adresi Kopenhag Şehir Mahkemesi, Danimarka olacaktır.

Bu koşullar için geçerli yasalar, ileride maddelerden birinin ya da birkaçının geçersiz olacağı şekilde değiştirilebilir ya da yorumlanabilir, bu durumda koşulların tamamı geçersiz olmayacaktır.

Çeşitli

Grundfos Dijital Çözümler’i herhangi bir zamanda nedensiz ya da habersiz değiştirme,
askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Grundfos ayrıca herhangi bir
zamanda nedensiz ya da habersiz bir şekilde Dijital Çözümler’e sizin, Erişim Yöneticinizin veya Yetkili Kullanıcılarınız’dan herhangi birinin erişimini ve kullanımını sonlandırma hakkını saklı tutar. Yukarıdakilerin genelliğini kısıtlamaksızın, KK maddelerinden herhangi birini ihlal ederseniz Grundfos
Dijital Çözümler’e erişiminizi herhangi bir zamanda askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

KK, önceki bütün anlaşmaların yerine geçerek Grundfos ile kullanıcı olarak sizin
aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder.

Grundfos herhangi bir maddeyi uygulamaması durumunda, daha sonra uygulama hakkından feragat etmemektedir. Bir mahkeme, koşullardan herhangi birinin sizin için geçerli olmadığına karar verirse, geri kalan koşulların geçerliliği devam edecektir. Grundfos, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak bu anlaşmayı Grundfos Group’taki herhangi bir tüzel kişiliğe devredebilir.

 

Gizlilik Politikası

Dijital Çözümler’i sunmak için Grundfos sizin hakkınızda kişisel veriler toplar. Grundfos Dijital Çözümler’i kullandığınızda, Grundfos’a kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde işlemeye izin vermiş olursunuz.

Grundfos olarak çevrimiçi verdiğiniz kişisel bilgilerin gizliliğini korumak isteyebileceğinizi kabul ediyoruz ve aldığımız bütün kişisel bilgileri doğru
şekilde korumak ve sorumlu bir şekilde işlemek zorunda olduğumuzun farkındayız.

Bu Gizlilik Politikası’nı kabul edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, Grundfos’un Dijital Çözümleri’ni kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Hangi amaçla ne tür veriler topluyoruz ve işliyoruz?

Kural olarak, bize kim olduğunuzu bildirmeden ve kendiniz hakkında hiçbir kişisel veri vermeden Dijital Çözümler’e erişebilirsiniz.

Ancak Grundfos’un bazen haber bültenleri veya başka hizmetler sunmak için adınız, şirketiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adresiniz gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi (“Kişisel Veriler”) istemesi ve kaydetmesi gerekebilir.

Grundfos, aşağıdaki durumlarda hakkınızdaki kişisel verileri kaydeder ve işler:

  • Bazı self-servis ve iletişim formlarını kullandığınızda,
  • Bize bir soru gönderdiğinizde ya da geri bildirimde bulunduğunuzda,
  • Bültenlere kaydolduğunuzda veya
  • Web sitemiz ya da uygulamalarımız aracılığıyla bize herhangi türde bir kişisel bilgi verdiğinizde.

Grundfos yalnızca talep ettiğiniz hizmeti sağlamak için gerekli olan kişisel verileri (örn. e-posta adresiniz ya da özel adresiniz) kaydeder.

Ayrıca Grundfos, tam bir müşteri fotoğrafı oluşturmak ve müşterilerimizin taleplerini ve
davranışlarını daha iyi anlamak amacıyla Dijital Çözümler’i kullanımınızla ilgili
IP adresiniz dahil  verileri bilgi toplama ve analiz amacıyla toplamaktadır. Bu bilgiyi daha özel müşteri deneyimleri yaratmak için kullanırız.

Grundfos, banka kartı numaraları, banka hesap numaraları vb. gibi ödeme yöntemleri hakkında bilgileri depolamaz.

Veri kontrolörü kimdir ve kişisel bilgilerimizi kime açıklıyoruz (veri işleyiciler)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danimarka veri kontrolörüdür ve toplanan bilgilerin veri güvenliğinden sorumludur.

Sipariş ettiğiniz malları ve hizmetleri teslim almak için Dijital Çözümler’e girdiğiniz kişisel veriler:

  • Grundfos Group şirketlerine
  • aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, kişisel verilerinizi emanet etmek için özenle seçilmiş şirketlere bildirilir:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Danimarka

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, İrlanda

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, İrlanda

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, ABD

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, ABD

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, İrlanda

Yerel yasalar gerektiriyorsa başka yetkili üçüncü tarafların da kişisel verilere erişmesi veya depolaması gerekebilir. Grundfos, üçüncü tarafların kişisel verilere erişimini ve kullanımını kısıtlamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi nasıl saklıyoruz?

Kişisel bilgileriniz ve veri dosyalarınız, Grundfos’un tesislerinin bulunduğu veya Grundfos’un hizmet sağlayıcılar görevlendirdiği herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Grundfos Dijital Çözümler’i kullanarak veya Grundfos’a bilgi vererek, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere bilgi aktarımına onay verirsiniz. Bu ülkelerin veri koruma kuralları, sizin ülkenizin veya Grundfos’a bilgi verirken bulunduğunuz ülkenin kurallarından farklı olabilir.

Kişisel bilgileri sadece yukarıda belirtilen amaçlar için gereken süre boyunca saklıyoruz.

Bilgilere erişim, şikayetler

Grundfos’un sizinle ilgili kaydettiği bilgileri sorgulama ve kaydedilen bilgilere ve kişisel bilgilerinizin işlenmesine itirazda bulunma hakkına sahipsiniz. Bilgilerin yanlış, eksik veya ilgisiz olması halinde, bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca Grundfos tarafından herhangi bir profil çıkarma işlemine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Danimarka Veri Koruma kuruluşuna şikayet dilekçesi de verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak veya bilgilerinizi değiştirmek isterseniz, şu formu doldurarak
Grundfos Holding A/S ile irtibat kurabilirsiniz.
 

İletişim, gizlilik politikasındaki değişiklikler ve güncellemeler

Grundfos, kişisel gizliliğin korunmasıyla ilgili yasal gereksinimlere her zaman uymak zorundadır. Gizlilik politikamızın başında politikanın en son ne zaman güncellendiğini görebilirsiniz.

Gizlilik politikamızla veya kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili soru veya
yorumlarınız varsa, Grundfos Holding A/S ile irtibat kurabilirsiniz.