CFD analizi ve transfer istasyonu tasarımı

Genel Bilgiler

Optimum su taşkını transfer istasyonu tasarımı, bir transfer istasyonunun kullanım ömrü maliyetini belirlemede kritik faktördür. Uzmanlarımız, transfer istasyonu tasarımını optimize etmek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonlarını uygular.

Tasarım aşamasında önerilen tasarımın optimize edilmesi ve doğrulanması, transfer istasyonunun günümüzün ve geleceğin taleplerine, düşük ve yüksek debiye uygun olmasını sağlar. Ayrıca tortuları ve katı maddeleri sürekli temizleyerek transfer istasyonunun kendi kendini temizlemesini, aşınmayı ve kokuyu azaltmasını sağlar.

Grundfos, su taşkını pompa istasyonunun optimum tasarımını ele alan bir el kitabı olan “Su Taşkını Pompa İstasyonlarının Tasarımı” kitapçığını hazırlamıştır. El kitabı, su taşkını kontrol sistemlerinin uygulama mühendislerine, tasarımcılarına, planlayıcılarına ve kullanıcılarına eksenel ve karma akışlı pompaları kullanmada yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Daha fazla bilgi için Grundfos ile iletişim kurun.

Su Taşkını Kontrolü için Pompa İstasyonlarının Tasarımı

Designing-flood-pumping-stations750

Pompa istasyonu tasarımınızı optimize etmenize yardımcı olacak öneriler için el kitabını indirin

İndirin

İletişim