ErP dönüşümü

115673_CONVERSION_Time_is_running_out_868x488

Endüstride enerji verimliliği girişimleriyle öncüyüz

Grundfos sürdürülebilir kalkınma konusunda kararlıdır ve sürekli olarak karbon ayak izini azaltmaya, fabrikalarımızda verimliliği arttırmaya, müşteriler için pompa verimliliğini yükseltmeye ve CO2 emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır.

Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) Direktifi, 2020 yılına kadar AB'de 23 TWs enerji tasarrufu sağlanması ve yaklaşık 11 milyon ton CO2 azaltılması hedefini yansıtmaktadır. Bu tasarruf, 14 milyon insanın meskenlerdeki elektrik tüketimine eşdeğerdir. Grundfos, mevcut verimlilik gereksinimlerinin çok ilerisindedir ve enerji verimliliğini arttırma girişimlerine katılımımız, endüstri standartlarının mümkün olduğunca yüksek olarak belirlenmesini sağlar.

Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) Direktifi

Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) Direktifi

Grundfos, Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) Direktifinde belirlenen enerji tasarrufu gereksinimlerini aşan su ve enerji girişimleriyle sektöre öncülük ediyor.

Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) Direktifi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Contact