Kazan sistemleri

115673_APP_BOILER_Boiler_systems_868x488

Kazan endüstrisinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme

Kazan endüstrisi, sürekli olarak daha küçük ve daha verimli ürünler sağlamak ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Grundfos bu zorlukların üstesinden gelir ve modülün boyutunu ve üretim maliyetini düşürmek için küçük, entegre sirkülatör tasarımı sağlar. Ortam sıcaklığı sınırlaması bulunmayan tasarım (EN 60335), sistem entegrasyonu olanaklarını önemli ölçüde arttırır.

Grundfos kazan sirkülatörleri, aşağıdaki kazan uygulamalarına entegrasyona uygundur:

  • Gazlı kazanlar – yoğuşmalı veya düşük sıcaklık
  • Akaryakıtlı kazanlar – yoğuşmalı veya düşük sıcaklık
  • Biyokütle kazanları – tampon tanklı veya tampon tank olmadan dönüş sıcaklığını yükselterek veya yükseltmeden
  • Mikro CHP kazanlar – ısı ve enerji kojenerasyonuyla
  • Alan ısıtma için kullanılır.
  • Alan ısıtma ve sıcak kullanım suyu (DHW) temininin birleştirilmesi
  • Isıtma ve elektrik kojenerasyonu

Kazan sistemlerine entegre sirkülatörlerin karakteristik özellikleri:

  • Küçük entegre sirkülatör tasarımı
  • Modül büyüklüğünü ve üretim maliyetini küçültün
  • Ortam sıcaklığı kısıtlaması yoktur (EN 60335).

Isı esnekliği, sistem entegrasyonu olanaklarını büyük ölçüde genişletir. Grundfos sirkülatörler, 70°C'ye kadar ortam sıcaklığı için tasarlanmıştır.

Etkin performans

Bu seride asenkron ve yüksek verimlilikte ECM sirkülatörler bulunur. Yüksek Verimlilikte Sirkülatörler, klasik sabit hızlı sirkülatörlerden %87'ye varan oranda ve klasik hız kontrollü sirkülatörlerden %68'e varan oranda daha az elektrik enerjisi kullanır ve 2015 yılına uygulanacak Çevreye Duyarlı Tasarım (Ecodesign) gereksinimi EEI ≤ 0.23, EN16297/3 veya -/2'yi zaten karşılamaktadır.

Kazan sistemleri için farklı kapasite talebini karşılar

Tek aile konutlarında veya ticari binalara kurulan ısıtma kitlerinde farklı kullanımlı değişken talepler ve güç tüketimi için sirkülatörler. Orta sirkülatör serisi, gerçekten ihtiyaç duyulan ürün verimliliği ile büyük boyutlu kit sistemlerine uygun bir platformdur.

Performans Kontrolü

Dijital darbe genişliği modülasyonlu (PWM) düşük voltaj sinyaliyle dıştan veya akıllı kullanıcı arayüzü ya da fabrika ayarıyla belirlenen şekilde sabit basınç, oransal basınç ya da sabit hız moduyla içten kontrol edilir.

Akıllı sistem entegrasyonu

115673_APP_BOILER_Intelligent_system_integration_868x600

Products

Contact