HVAC uygulamaları

Heat Generation - Heat Distribution

Optimum sistem entegrasyonu için derin uygulama bilgisi

Son 20 yılda Grundfos HVAC OEM geniş HVAC uygulama bilgisi edinmiştir ve geniş bir dizi entegre sistem çözümü sunmakta ve global OEM'lerle yakın işbirliği içinde yeni özel sistemler geliştirmektedir.

Grundfos tarafından sağlanan HVAC OEM çözümleri, optimize kullanıcı arayüzleri sağlamak ve entegre su devresi, özel pompa hidroliği veya ilişkili bir bileşen gibi tasarlanan sistemlere kolay entegrasyon için özelleştirilir.

Isı üretimi

Farklı versiyonlarda sirkülatörler yerleştirilebilir. Isıtma (veya soğutma) üretimi ve dağıtımı arasında ayrım yapmamız gerekir. Üretim için sirkülatörlerin, jeotermal veya solar termal tuzlu su devreleri gibi birincil veya dahili devrelerde kullanıldığı bazı uygulamalar var.

Contact