Drenaj pompaları

Wastewater definitions

Atık su tanımları

Drenaj

10 mm'den büyük olmayan katı parçacıklar içeren arıtılmamış atık su. Kilerli evler genellikle bir harici drenaj sistemine ihtiyaç duyar.

Atık su

Su ve örneğin bir mutfak çöp öğütücüsünden lift ve katı maddeler içeren (tuvalet deşarjı hariç) arıtılmamış atık su.

Kanalizasyon atığı

Tuvalet deşarjı dahil lif, tekstil ve diğer katı maddeleri içeren arıtılmamış atık su.