Grundfos Webinar Aydınlatma Metni

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti (“Grundfos” veya “Şirket”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde Grundfos ile ilişkili tüm şahısların gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni ile Grundfos olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, sizleri Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz. 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, Webinar ile eğitim süreçlerimizin organize edilmesi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla eğitime kayıt olurken doldurduğunuz alanlar aracılığıyla ve eğitime aktif katılım sağlamanız halinde otomatik yollarla elektronik sözlü veya elektronik şekilde Kanun madde 5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden toplanmaktadır. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Webinar ile eğitim süreçlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; (i) Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve icrası, (ii) Şirket, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (iii) Webinar eğitimlerine ilişkin talep/şikayet ve geri bildirimlerinizin alınarak sizlere dönüş yapılması, (iv) Şirketimiz tarafından Webinar eğitimlerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için sistemlerde aksaklık yaşanmaması adına teknik geliştirmelerin yapılması ve sistemlerin güncelliğinin sağlanması, (v) eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, (vi) Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile (vii) sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir. 3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i) insan kaynakları, hukuk danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, (ii) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir. 4. Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında Veri Öznesinin Hakları Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi [•] adresimiz üzerinden veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Şirketimiz’e iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.