Grundfos Sosyal Sorumlulukta 50 yılı geride bıraktı

01/07/2018

Grundfos 50 years of CSR

Grundfos Sosyal Sorumlulukta 50 yılı geride bıraktı

Grundfos, çalışanlarına, yerel topluluklara ve geri kalmış gruplara sunduğu sosyal hizmetler açısından bu sene önemli bir dönüm noktası yaşıyor. Şirket küresel Sosyal Sorumlulukta 50 yılı geride bıraktı.

1968’te ülkenin ilk özel şirket destekli atölyesini kurduğundan bu yana Grundfos bir dünya şirketi olmasının avantajından yararlanarak sosyal sorumluluk alanında öncü bir rol oynamaktadır. Yürüttüğü projeler arasında çalışanlarının zor zamanlarında sunduğu destek, ihtiyacı olan gençlere okuma yazma öğrenmeleri ve diğer sorunlarını çözmeleri için gösterdiği kılavuzluk ve son zamanlarda özellikle yeni yerlerine daha etkili bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için mültecilere verdiği destek dikkat çekiyor.

Grundfos’un kurucusu Poul Due Jensen’in mirasını devralan şirket onunla aynı farkındalığı paylaşarak yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam etmekte ve bunu kurumsal DNA’sının temel bir parçası olarak görmektedir. Grundfos çalışanları, sahip oldukları becerilerin yerel toplulukların gelişmesine olan katkılarına ve kendi güçlerine inanmaları için desteklenmekte ve bu doğrultuda teşvik edilmektedirler.

Grundfos Sosyal Sorumluluk, önce çalışanlarıyla başlar. Grundfos çalışanları uzun süren hastalık dönemlerinde daha esnek çalışma saatleri veya şirket içinde kendilerine uygun olan yeni bir göreve getirilerek desteklenir. Grundfos Grup, sahip olduğu işgücünü desteklemenin ve elinde tutmanın önemine inandığından azalan iş kapasitesiyle küresel iş gücünün %3’ünü sürdürmeyi hedeflemektedir.  

Danimarka’dan Almanya’ya, Çin ve Tayvan’a, Macaristan ve Gürcistan’a dünyanın pek çok yerinde Grundfos şirketleri, çalışanlarıyla birlikte yerel toplulukların yeni beceriler kazanmasına ve çevrelerine olumlu bir katkı sağlamasına yardımcı olur.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Grundfos da çıtasını yükseltmekten çekinmeden mülteci ve göçmenlerin yanında yer almaktadır. Yeni kültürlerine ve çevrelerine daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla göçmen ve mültecilere iş deneyimi ve dil eğitimi desteği vermektedir.

Grundfos şirket ve çalışanlarının sosyal sorumluluğa olan bağlılıkları bir çok ödüle layık görülmüştür. Bunlar arasında 2015 Macaristan ‘Telenor Ethical Company Award’ ve 2016 Meksika ‘Future Now Award’ sayılabilir. Etik yaklaşımın ve geleceği şimdiden görmenin önemini vurgulayan bu ödüller, Grundfos çalışanlarının yardıma ihtiyacı olan yurttaşlara destek olmak için başlattıkları girişimler sonucu kazanılmıştır.   

Su koruma ve yönetme stratejilerinin geliştirilmesi gereken Orta Doğu bölgesinde önemli bir program 2010 yılında hayata geçirildi. ‘Grundfos Hayat için Su’ programı kapsamında Grundfos çalışanları suya yönelik projelerde görev almaktadır. Program şu anda 50 ülkede aktif olarak sürdürülmektedir.  

Grundfos Doğu Avrupa, Batı Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Direktörü Okay Barutcu konuyla ilgili şunları söyledi: “50 yıl bir dönem noktası ve bu noktaya ulaştığımız için gurur duyuyoruz. Ama Sosyal Sorumluluk bizim için ‘hep devam etme aşamasında’ olacaktır. Sosyal açıdan sorumlu ve kapsayıcı bir şirket olmaya devam edeceğiz çünkü önemli ve doğru olan budur ve bu Grundfos DNA’sının bir parçasıdır.”