GRUNDFOS BLUEFLUX®

Grundfos Blueflux® teknolojisiyle en yüksek motor verimliliği

Grundfos Blueflux® motor teknolojisi, her yönüyle pompa sistem ve çözümlerinin kullanıldığı uygulamalardaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış; bu süreçte güvenilirlik ve verimlilik en önemli kriterler olarak belirlenmiştir.

Grundfos Blueflux® motora sahip pompa çözüm ve sistemlerinin toplam verimlilik oranı, sıradan çözümlere göre daha yüksektir ve ömür boyu maliyetleri ciddi ölçüde azalır. Motor teknolojimiz gelişmiş pompa tasarımı ve ilave hız kontrolüyle bir araya geldiğinde, sistem kontrolü en güvenilir seviyeye çıkar, günlük bakım masrafları ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler azalır.

Grundfos, motor teknolojilerindeki deneyimlerini ve yenilikçi bakış açısını kullanarak Blueflux® teknolojisini hayata geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerindeki elektrik motorlarına yönelik çevreci tasarım koşullarını belirleyen EuP Direktifi’nin hazırlanmasında ve yürürlükten geçmesinde de oldukça etkin bir rol üstlendi. Yüksek verimli motor teknolojisindeki lider konumunun etkisiyle, yasanın teknik hususları konusunda görüş bildirmesi için davet edildi.

Grundfos, değişken hızlı motorların sahip olduğu tasarruf potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekti ve ilerleyen süreçlerde karar mekanizmalarının yeni yasaya değişken hızlı motorları dahil etmesi üzerinde etkili oldu. Grundfos’un sürece dahil olmasıyla, Avrupa’nın yıllık elektrik tüketimini azaltmaya yönelik önceki hedef 10 kat daha artarak 2020 yılına gelindiğinde % 5’lik bir enerji tasarrufu yapılabileceği anlaşıldı.

Ömür Boyu Maliyetler ile CO2 salınımının azaltılması ve pompa sistemlerinin sürdürülebilirliğinin arttırılması için güvenilir çözümler geliştirdiğimizi ve geliştirmeye devam edeceğimizi bilen araştırmacılar, fikir liderleri, siyasetçiler ve süreçte etkili olan figürler, enerji optimizasyonu ve müşteri talepleri ile ilgili bilgilerimizi büyük bir dikkatle değerlendirdi.

Grundfos Blueflux® etiketine sahip motorlarımız, halihazırdaki standartların çok ötesinde bir teknolojiyle donatıldığından, ilgili yasa ve yönetmeliklerin koşullarına her açıdan cevap verir veya daha fazlasını yerine getirir.
Teknik detaylar

Eğriler, CAD çizimleri, el kitapçıkları ve servis.İnternet sitemiz hakkındaki izleniminiz nedir?Eklemek istedikleriniz

E-mail