Su Dağıtımı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Su tedarikçilerinin en önemli önceliği hiç kuşkusuz evlere ve iş yerlerine güvenilir, temiz ve güvenli içme suyu dağıtmaktır. Su şirketleri için sızıntının ve aşırı debinin maliyeti, dağıtım sisteminde kaybolan suyun maliyetinden daha yüksek olabilir.

Topoğrafi ve yerel yönetmelikler suyun dağıtım şekli üzerinde belirleyicidir. En iyi sonuçları almak için genellikle cazibeli (yerçekimi kuvvetine bağlı) borular ile basınç boruları kullanılır. Grundfos, ana ve yerel pompa istasyonları da dahil olmak üzere su dağıtım sisteminin tüm noktalarına pompa ve kontrolör temin eder; boru ağındaki basınç bölgelerinin güvenilir şekilde yönetilmesini sağlar.

Grundfos, basıncın etkili şekilde kontrol edilmesini sağlayarak su dağıtım sistemlerindeki masrafların azaltılmasına ve su kaybının sınırlanmasına yardım eder. Bunun için, boru sistemlerinde oluşan fazladan basıncı dengeler ve yeni oyuklar açan su darbelerini azaltır.

Grundfos İhtiyaca Göre Dağıtım teknolojisi, birden fazla pompanın oransal basınçta çalışmasıyla elde edilen bir çözümdür. Bu çözüme göre, sistem gerekli basınç altında ihtiyaç duyulan miktarda debi temin eder, bir büyük pompa yerine en yüksek verimlilik noktasında çalışan çok sayıda pompa kullanılır. Grundfos Control MPC'nin sunduğu özelliklerden bazılarına bakacak olursak; oransal basınç kontrolü, aşamalı arttırma ve azaltma, altı pompaya kadar art arda çalıştırma, anlaşılır metin mesajlarıyla izleme ve kontrol sayılabilir. Bütün pompa tiplerine uyum gösteren Grundfos Control MPC, enerjiden tasarruf edilmesini ve sızıntıların azaltılmasını sağlayarak ekonominize önemli miktarlarla katkıda bulunur.

Belli bir kaynağa bağlı su dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini kaybetmemesi, pompa çözümünün yüksek maliyet çıkarmamasına, sorunsuz çalışmasına ve enerji tasarrufu sunmasına bağlıdır. Yılların tecrübesiyle Grundfos, pompa çözümlerinde kullanılacak kontrolör ve izleme sistemleri geliştirir; bunun yanında bütün sıvı türlerine ve bu sıvıların karakteristiklerine uygun kendi pompa motorlarını üretir. Bu sayede, eksiksiz bir pompa çözümünün olmazsa olmazları hidrolikle, motorlarla, elektrik parçalarıyla ve diğer mekanik kısımlarla mükemmel bir uyum elde edilir. Mümkün olan en iyi verimlilik noktasına ulaşılmasının yolu da bu uyumdan geçer.

Grundfos'un entegre veya harici değişken frekans konvertörleriyle ya da bu konvertörler olmadan sunduğu yüksek enerji tasarruflu motorlar, motor verimliliğine yönelik dünyada hazırlanan yönetmeliklere ve koşullara tam olarak cevap verir, hatta bazı durumlarda bu standartların üzerine çıkar. Normal bir pompa sisteminin çıkardığı Ömür Boyu Maliyetin (LCC) % 85'ini enerji masrafları oluşturur. Yüksek tasarruflu motor teknolojisi kullanıldığında, Ömür Boyu Maliyeti % 50'ye kadar azaltmak ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek mümkündür.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos'un izleme ve kontrol sistemleri arasında pompa sistemine tamamen entegre edilebilen değişken devirli konvertörler (Grundfos CUE), Özel Kontrol Sistemleri ve internet üzerinden denetleme (Grundfos Uzaktan Yönetim) bulunur. Özel Kontrol Sistemleri, kullanıcı dostu SCADA arayüzü sayesinde pompa işlevlerinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. Grundfos izleme ve kontrol sistemlerindeki haberleşme arayüzleri tak-çalıştır özelliği taşır ve piyasadaki haberleşme standartlarlarının % 95 ile iletişim kurabilir.

Grundfos çözümleri özellikle pompa kurulumları için tasarlanır ve bütün parçalar sürecin en başından birbirine entegre edilir. Ömür Boyu Maliyet analizleri, karmaşık ve masraflı görünen bu sürecin işletme sahiplerine elle tutulur büyük avantajlar getirdiğini göstermiştir. Devreye alma sözleşmelerinde de belirtildiği gibi Grundfos, aldığınız ürünün montajını yapmakla sorumludur. Benzer şekilde servis sözleşmeleri de rutin bakımdan yedek parça teminine ve pompa etüdüne kadar her türlü durumu kapsar. Bu sayede Grundfos, müşterisinin ve sunduğu çözümün her zaman arkasındadır.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili uygulamalar
Basınç Yönetimi

İhtiyaca Göre Dağıtım

Su şirketleri, su kaybı (gelir getirmeyen su) ile ilgili sorunları çözmek için önemli kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Su kaybı, üretilen su içinden müşteriye ulaşmayan yani "kaybolan" suyu tarif etmek için kullanılır. Bu durum, su şirketlerine mali açıdan ciddi zararlar verir. Uluslararası Su Birliği (IWA), su kaybına neden olan çeşitli faktörleri değerlendirmek için ayrıntılı bir yöntem geliştirdi. Bu faktörlerin belli başlıları şu şekilde tanımlanıyor: faturalandırılmayan izinsiz tüketim, kaçak kullanım ve yanlış ölçme sonucu yaşanan kayıplar ile gerçek su kayıpları.

Grundfos'un, özellikle ana şebekedeki deliklerlerden kaynaklanan gerçek kayıpları azaltmak ve kontrol etmek konusunda ciddi adımları vardır. Şirketimiz gerçek kayıplara yönelik iki strateji belirlemiştir: boru sistemindeki fazladan basıncı önemli oranlarda düşürmek ve yeni delikler yaratan su darbesi riskini azaltmak. Bu iki strateji için de doğru çözüm Grundfos Control MPC'dir.

Sızıntıdan kaynaklanan kayıpları azaltmanın önemi

Sızıntının ve aşırı debinin azaltılması alınacak bir dizi önleme bağlıdır. Sızıntıyı daha hızlı tespit etme, varlık yönetimini etkili hale getirme ve basınç yönetim stratejisi belirleme bu önlemlerden bazılarıdır. Geçen yıllarla birlikte basınç yönetiminin, sızıntıları engellemede ne kadar etkili olduğu anlaşılmıştır.

Takip edilen stratejinin temelini, mevcut sızıntılardan kaynaklanan kayıpları en aza indirmek ve yeni sızıntı riskini azaltmak oluşturur. Basınç yönetimi için başvurulan basınç düşürme, darbeleri azaltma ve seviyeyi kontrol etme gibi yöntemler arasında en sık kullanılanı, çeşitli yaklaşımlar sunan basınç düşürmedir. Grundfos, basınç yönetim sistemlerini destekleyen sistemler geliştirmiş olup bunları pompa çözümlerine entegre etmiştir.

Asıl suçlular: fazla miktarda basınç ve su darbesi

Debinin düşük olduğu durumlarda sistemde oluşan fazladan basınç, mevcut sızıntılardaki kayıpların artmasına neden olan başlıca etmenlerden biridir. Grundfos Control MPC'ye entegre edilen oransal basınç işlevi, istenmeyen basıncı azaltmak için tasarlanmış benzersiz bir yöntemdir. Sistemin durumunu izleyen kontrolör, sistem basıncındaki artışları tespit eder ve ulaştığı verilere göre ayar noktasını ayarlar. Tüketiciye ulaşan suyun basıncında bir değişiklik olmaz ama sızıntı büyük miktarda azaltılmış olur.

Grundfos Hydro MPC hidrofor setleriyle birlikte en fazla dikey tipte çok kademeli santrifüj pompalar (CR) kullanılsa da CR pompaların dışındaki sistemler de Control MPC için uygundur.

Su darbesi, yeni sızıntılar yaratan en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkar. Boru sistemindeki hız değişimlerinden kaynaklanan yeni sızıntıları azaltmanın veya ortadan kaldırmanın çeşitli yolları vardır. Sıvı hızını azaltmak, pompanın hızını aşamalı olarak arttırmak/azaltmak veya daha küçük pompa kullanmak bunlardan bazılarıdır. Piyasadaki yazılım analiz çözümlerinin yapısı, birbirinden farklı olup söz konusu süreçlerin özelliklerine bağlıdır.

Ani hız değişimlerini ortadan kaldırması için pompanın hızını aşamalı arttırmak/azaltmak bu süreçlere örnek olarak verilebilir. Bu, Grundfos Control MPC'de bulunan standart bir işlevdir ve önceden programlanır.

Su kaybının kontrolü ve pompa sistemlerinin iyileştirilmesi

Su şirketleri için sızıntının ve aşırı debinin maliyeti, dağıtım sisteminde kaybolan suyun maliyetinden daha yüksek olabilir. Grundfos uzmanlığı, müşterilerinin pompa sistemlerini su darbelerinin ve fazla basıncın tahrip edici sonuçlarından korumak için her zaman etkili çözümler sunar.

Sistem koşullarını ve tüketim örneklerini analiz eden Grundfos uzmanları, ayrı ayrı her dağıtım ağı için seçenekleri değerlendirir. Basınç yönetim stratejisinin uygulanabilir olması çok önemlidir. Bu nedenle, önerilerimizi yaparken sızıntının ekonomik seviyesini ve mevcut kaynakları göz önüne alıyoruz.

Örneğin, büyük bir pompanın yarattığı su darbesinin etkisi de büyüktür. Bu, pompa ataletinden kaynaklanır. Daha küçük pompalar ise su darbesi riskini, enerji tüketimini ve sızıntı kayıplarını azaltır ayrıca yatırım ve çalıştırma maliyetleri de daha düşük olur.

Benzersiz bir çözüm: Oransal basınç kontrolü

Enerji tüketimini otomatik olarak optimize eden ve su kaybını azaltan oransal basınç kontrolü, Grundfos uzmanlığına dayanan benzersiz bir çözümdür. Control MPC için kullanılan oransal basınç kontrolü, ayar noktasını otomatik olarak mevcut debiye ayarlayarak sistemdeki aşırı basıncı dengeler. Debinin yüksek olduğu durumlarda, boru sistemindeki basınç kaybı da büyük olur. Boru sistemindeki basınç kaybı 1 bar olduğunda, sistemin basma basıncı 6 bara ayarlanmalıdır ki sistem basıncı 5 bar olsun.

Debinin düşük olduğu durumlarda, boru sistemindeki basınç kaybı 0.2 barın üstüne çıkmayabilir. Bu durumda; ayar noktası 6 bara sabitlenirse, sistem basıncı 5.8 bara çıkacaktır. 0.8 bar fazladan basınç, ana borular üzerindeki gerginliği ve enerji tüketimindeki fazlalığı gösterir.

Oransal basınç işlevi, sistemde oluşan bu fazla basıncı dengelemek için basma basıncı otomatik olarak 5.2 bara indirir. Bu yolla, enerji tüketimi ve su kaybı ciddi ölçüde azaltılır.

İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


İhtiyaca Göre Dağıtım

İhtiyaca Göre Dağıtım

Güvenilir ve düşük maliyetli su dağıtımı.


Pompa el kitabı

Pompa El kitabı

Güvenilir pompa sistemlerinin seçimi ve geliştirilmesi için kılavuz.


İhtiyacınız kadar

Referans örneği: İhtiyaca Göre Dağıtım

Grundfos İhtiyaca Göre Dağıtım çözümü, sızıntıdan kaynaklanan kayıplarda ve enerji masraflarında gözle görülür azalma sağlar.


profil

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün.


İletişim
İletişim

Seçiniz:

Telefon

+90 262 679 79 79 / 0850 228 22 88

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan

Telefon

+90 (0532) 675 73 57

Faks

+90 (0312) 446 59 96

Adres

Volkan Çobankaya
vcobankaya@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 491 91 61

Adres

Abdullah Tok
atok@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 766 78 91

Adres

Venüs Pala
vpala@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 302 00 79

Adres

Soner Kaya
skaya@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 262 679 79 79

Adres

satis@grundfos.com

Telefon

+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan