Tarım Uygulamalarında Su Alma Yapısı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Yer altı suyunun veya bir kanaldan ya da depolama havuzundan alınan yüzey suyunun mahsüle temin edilmesiyle sulama süreci başlar. Su alma yapısında kullanılan pompalar, yerin altında ve üstünde oluşan değişikliklere cevap verebilmelidir. Bu, gün içinde ve yıl boyunca gerekli basınç ile debinin sağlanmasında belirleyicidir.

Bir pompa sisteminden, püskürtme nozuluna doğru miktarda debi ve basınç iletebilmesi beklenir. Su dağıtımı, genellikle tek devirli pompaların oluşturduğu düşük veya sabit basınçta gerçekleşmektedir. Bu sorunun çözümü içinse en basit yola yani gereğinden büyük pompa kullanımına başvurulur. Halbuki bu çözüm enerjinin, suyun ve çiftçi sermayesinin boşa harcanması demektir.

Grundfos'un değişken devirli pompaları, basma yüksekliğini ve debisini su seviyesindeki değişikliklere göre ayarlar; böylece enerjiden tasarruf ettirir. Su alma yapısında filtreleme yapılması gerekebilir. Bu durumda akıllı pompa kontrolü, püskürtme nozulundaki basıncın sürekli düşürülmediğinden emin olur.

Tarımsal sulamanın günümüzdeki ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz

Grundfos'un sulama uygulamaları için geliştirdiği pompa çözümleri enerji masraflarını azaltır, su kaynağını korur ve topraktan en yüksek verimin alınmasına yardım eder. Pompa endüstrisindeki uzmanlığımız ve kullandığımız teknoloji sayesinde, değişen koşullara cevap verebiliyoruz. Grundfos'un sulama endüstrisine sunduğu ürün serisi çeşitlilik bakımından benzersizdir. Güvenilirlikleri açısından titizlikle test edilen pompa sistemlerimiz, günümüz tarım uygulamaları için sorunsuz bir çalışma ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Uygulamanın küçük ya da büyük olması Grundfos için önemli değildir. Her durumda, ihtiyaç duyulan basıncı ve debiyi temin eden sistemler sunabiliriz. Değişken devirli pompalarımız ve kolayca entegre edilebilen kontrolörlerimiz, değişen koşullara ve taleplere kendiliğinden cevap vererek masraflarınızın azalmasını sağlar. İlk aşamada yapılan mühendislik çalışmaları sayesinde, pompaları oluşturan tüm parçalar birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışır.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İlgili uygulamalar
Modern pompa sistemleri

Tarımsal sulamada kullanılan modern pompa sistemleri

Sürdürülebilir enerji ve su tüketimi, piyasa koşulları, sulama uygulamaları için en ideal tasarımı sunacak deneyim ve uzmanlık... Bunların hepsi bir araya gelerek tarımsal sulamanın günümüzdeki ihtiyaçlarına cevap verir. Geçmişteki uygulamaların analizi, günümüzün su ve enerji sorunları, pompa teknolojisinde gelişmeler bir bütün halinde 21. yüzyıl tarım uygulamalarına en fazla fayda sağlayacak pompa sistemleri geliştirilmesine katkıda bulunur.

Çiftçileri ve toprağı bekleyen zoruluklar ancak yeni teknolojiler sayesinde alt edilebilir. Tarım piyasası çok hızlı bir değişim döneminden geçiyor. Bu değişimi yakalamak isteyen çiftçiler, geçmiş yılların teknolojisine ve uygulamalarına bel bağlayamaz.
Çiftçilerin, topraklarından daha yüksek verim alması ve sundukları ürünlerle piyasadaki rekabete katılması için enerji tasarrufuna ve su kaynaklarının akıllıca kullanılmasına öncelik vermesi gerekiyor. Ve burada devreye pompa sistemleri giriyor.

Sulama nedir?
Sulama, suyun doğal olmayan yollardan bitki köklerine ulaştırılmasıdır. Amaç, tarım mahsullerinin büyümesine yardım etmektir. Gübre ve kimyasallar, sulama sistemlerine dahil edilebilecek maddeler arasındadır. Sulamanın, donmaya karşı koruma sağladığı da bir gerçektir.

Çiftçilerin, başarılı bir hasat dönemi geçirebilmesi yeterli miktarda sularının olmasına bağlıdır. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısına kadar suyun sınırsız bir kaynak olduğu düşünülüyordu. Bugünse, suyu idareli kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Su kaynaklarımızın azalma nedeni sadece artan nüfusla ilgili değildir. Günümüzün insanı daha kalorili beslenmekte ve daha fazla et yemektedir. Gerekli miktarda besin üretebilmek içinse suya ihtiyaç vardır.

Çiftçilerin bir diğer sorunu da enerji tüketimidir. Sulama pompalarının tükettiği enerji, çiftçiler için en büyük masraflardan birini oluşturur. Buna rağmen çiftçilerin bir çoğu, etkili kullanıldığında enerjiden önemli miktarlarda tasarruf yapılacağının farkında değildir.

Günümüzün tarım uygulamaları için geliştirilen sulama çözümleri sürdürülebilirliğe önem vermeli, daha az enerji tüketmeli, su kaynağını korumalı ve topraktan alınan verimi en yüksek seviyede tutmalıdır. Tarım piyasasının öncelikleri değişiyor; bu nedenle uzmanlık bilgisinin ve deneyimin ürünü olan, tüm parçaların uyum içinde çalıştığı sulama çözümlerine ihtiyaç artmaktadır.

Mahsule su temin ederken nelere dikkat edilmeli?
Yer altı suyunun veya bir kanaldan ya da depolama havuzundan alınan yüzey suyunun mahsüle temin edilmesiyle sulama süreci başlar. Bir sonraki aşamada, gerekiyorsa, su arıtılır. Sonra gübre ya da kimyasallar eklenebilir. Son olarak da su mahsule çeşitli teknikler kullanılarak ulaştırılır. Bu tekniklerden bazıları; taşırma yollu su temini, su serpme veya damlatma/mikro spreyleri aracılığıyla sulamadır.

Pivot sulama gibi makineli su serpme sistemleri, büyük alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bu tür sistemler genellikle, gerekli ya da talep edildiğinde daha fazla miktarda su ve basınç temin edebilen bir pompaya bağlanır. Normal şartlar altında, fazla debinin ve basıncın alınması için valfler yeterlidir.

Damlatma ve mikro sprey yöntemiyle sulama, düşük basınçlı uygulamalar için elverişlidir. Bu uygulamaların temel ihtiyacı, olası buharlaşmayı ve yüzey akışını mümkün olduğunca azaltmaktır. Sistemdeki her bölgede uygulamanın aynı sonuçları vermesi için basınç sabit tutulmalıdır. Bu sayede, sulama sırasında yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanmış olur. Basıncın sabit tutulması, bölgelerin devreye girmesi ve devreden çıkması sırasında debide oluşan dalgalanmaların dengelenmesine bağlıdır.

Grundfos Hydro MPC hidrofor sistemleri, değişen koşullara cevap verir ve sabit basınç sağlar. Hydro MPC, değişken devirli tahrik kontrolüyle çalışan Grundfos CRE pompalarına takılır.

Geleneksel yöntemler ve pompa çözümleri
Yer altından su çekmek için uzun yıllardır dalgıç veya dikey tipte türbin pompalara başvurulmaktadır. Yüzey suyunun su alma yapısı olarak kullanıldığı yerlerde ise çeşitli santrifüj pompalar, bölünebilir gövdeli ve uçtan emişli pompalar genel tercihler arasında yer almıştır.

Bu pompaların, yer altında ve üstünde oluşan değişikliklere cevap vermesi beklenir. Bu, gün içinde ve yıl boyunca gerekli basınç ile debinin sağlanmasında belirleyicidir. Bir pompa sistemi, püskürtme nozuluna doğru miktarda debi ve basınç iletebilmelidir. Bunun için de genelde en basit çözüme, yani gereğinden büyük pompa kullanımına başvurulur ki pompa en zor durumun bile üstesinden gelebilsin. Fakat, sonuç beklendiği gibi olmaz ve pompa neredeyse hiçbir zaman ideal çalışma noktasında performans göstermez. Çok fazla basınç oluşturur ve enerji tüketir. Bu durumda yüksek verimden bahsedemeyiz.

Günümüze değin su genellikle, tek devirde çalışan pompaların oluşturduğu düşük veya sabit basınç altında su kaynağından dağıtılmıştır. Su kaynağı, yer altı suyu veya bir kanaldan ya da depolama havuzundan gelen yüzey suyu olabilir. Suyun mahsule ulaştırılmasında nozullar kullanılmış ve daha çok yüzey bölgesine önem verilmiştir. Bu esnada yüzey akışı, topraktaki buharlaşma ve rüzgarın sürükleme etkisi gözden kaçırılmıştır. Sulanan alanın düzgün sürülmesi için topraktaki nem miktarını takip etme, son zamanlarda kullanılmaya başlanan bir yöntemdir.

Basınç yönetimi ise uzun zamandır gündemde olan bir konudur ve sistemdeki basıncı düşürmek için yıllarca basınç düşürme valfleri kullanılmıştır. Valflerin takılması masraflı bir işlemdir. Ayrıca takılan valfleri sık sık servise göndermek ve değiştirmek gerekir. Çalışırken çok fazla enerji harcadıkları da unutulmamalıdır.

Günümüzdeki toprak sulama sistemlerini bir arabaya, pompayı da motoruna benzetelim. Arabanızı sürekli tam gaz sürmek ve hızını frenlerle kontrol altına almak mantıklı geliyor mu? Sulama pompaları çoğu zaman böyle bir yaklaşımla kullanılır.

Pompa sürekli en yüksek seviyede çalıştırıldığında, boşa enerji harcanır. Herhangi bir pivot sulama sırasında değişken devirli pompa kullanılırsa, enerji israfı yapılmaz. Böylece, hatrı sayılır miktarlarda enerji tasarrufu elde edilirken basınç da sabit tutulmuş olur.

Günümüz tarım uygulamalarının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme
Eksiksiz pompa sistemleri, tek başına kullanılan büyük pompaların yerini almaya başlıyor. Örneğin, basıncı sabit tutmak için kullanılan pahalı ve uğraştırıcı basınç düşürme valflerinin yerine etkili bir basınç yönetimi garanti eden pompa kontrolörlerine yatırım yapılabilir. Bu yöntem uzun vadede masraflarınızı azaltır, daha az servis ihtiyacı gerektirir ve enerji tüketimini düşürür.

Aynı durum, su serpme sistemlerinde kullanılan valfler için de geçerlidir. Basınç sensörünü ve değişken devirli pompayı pivot üzerinde kullanmak çok daha iyi bir yöntemdir. Bu sayede, pompa performansı pivotun ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlanır. Sulama uygulamasının tümünden aynı sonuç alınır ve enerji masrafları düşer. Pompa kontrolörü, pompayı kuru çalışmaya ve güç kaynağındaki sorunlara karşı koruyarak pompanın çalışma ömrünü arttırır.

Yer altı ve yüzey suyunun seviyelerinde yaşanan yükselmeler ile alçalmalar, pompa sisteminin özelliklerini değiştirir çünkü bu dalgalanmalar, basma yüksekliğin de değişmesine neden olur. En alçak seviyeden su transfer etmek için tasarlanmış tek devirli bir pompa, seviye yükseldiğinde inanılmaz miktarlarda enerji tüketecektir. Öte yandan değişken devirli pompalar, basma yüksekliğini ve debisini su seviyesindeki dalgalanmalara uygun hale getirir; böylece enerji masraflarını azaltır.

Toprak sulamada ihtiyaç duyulan pompa uygulamaları çok fazladır ve çeşitlidir. En başarılı sulama yönteminin yolu, söz konusu uygulama için tasarlanmış akıllı pompa kontrolörleri kullanmaktan geçer.

Modern bir sulama sistemi tasarlama
Sulama yöntemlerini, kullanıldıkları uygulamalarla birlikte ve yenilikçi bir bakış açısıyla ele almak gerekir. Sulama sisteminin tasarımı ve uygulama bir bütün oluşturur. Pompalar, sulama sistemleriyle mükemmel bir uyum içinde çalışabilmelidir. Diğer bir deyişle, pompalar sulama ekipmanına uyacak şekilde tasarlanmalı ya da sulama ekipmanı pompaya uyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Günümüzdeki yaygın yaklaşım ise gereğinden fazla su temin edebilen bir pompa kullanmaktır ama bu hem para hem de enerji israfıdır. Pompa-araba motoru metaforuna geri dönersek: Arabanıza fazla büyük bir motoru sonradan taktırdığınızda, daha çok masrafa girersiniz ve daha rahat ya da daha yüksek enerji tasarrufu sağlayacağınızın garantisi de yoktur!

Bu durumu, pompanın borulara su temin etmekten daha fazlasını yapmak zorunda olduğu bir sulama sisteminde düşünelim şimdi de. Örneğin; değişken devirli hız tahriklerinin eklenmesi, yer altından çekilen ve doğrudan sulama sistemine gönderilen yer altı suyunun verimliliğini arttırır. Yüzey suyunun girişi ve dağıtımı, birden fazla pompanın kullanıldığı basınçlandırma sistemleriyle arttırılabilir. Benzer şekilde; pompayı kuru çalışmaya ve motor ile güç kaynağındaki sorunlara karşı koruyan izleme ve kontrol sistemleri de su debisinin düzenli olmasını sağlar.

Bahsedilen bu parçaların takıldığı bir sulama çözümü, kendisinden beklenen yüksek ve etkili performansı çiftçiye sunacaktır. Borularda ve nozullarda doğru miktarda basınç ve debi sürekli olarak sağlandığında, kWh başına daha fazla su düşer ve enerjiden daha yüksek tasarruf elde edilir.

Pivot sulama sistemlerinde sabit basıncın ne kadar önemli olduğunu daha önce belirtmiştik. Pivot sisteminde bir sulama tabancası veya köşe bölüm bulunuyorsa, mutlaka sabit basınç sağlanması gerekir. Tabancaya veya köşe bölümüne sıra geldiğinde, pivotun ana hattındaki basınç düşer ve bundan tüm sulama sistemi etkilenir.

Pivotun ana pompası, değişken devirli pompayla değiştirildiğinde bu sorun çözülür. Çünkü değişken devir özelliği, tabanca veya köşe bölümü devreye girdiğinde yaşanan basınç düşüşünü anında dengeler. Bu sayede, su püskürtücülerin hepsinde aynı basınç sağlanacağından sulamanın yapıldığı her bölgede benzer sonuçlar elde edilir.

Günümüzün pompa sistemleri için pompa dışında da önemli olan faktörlerin olduğu açıktır. Değişken devirli tahrikler, akıllı kontrol öğeleri ve hatta uzaktan kontrol sistemleri bir sulama sisteminin olmazsa olmaz parçaları arasındadır.

Gelecek: uygulamaya göre özelleştirilen eksiksiz çözümler
Günümüzde yaşanan gelişmelere bakarak durumu şöyle özetleyebiliriz: sulama sistemleri tasarlanırken bu sistemleri bir bütün halinde düşünmek, gerekli parçaları tasarım aşamasındayken entegre etmek ve söz konusu uygulamanın koşullarını göz önüne almak gerekir. Bunlar içinse tecrübe ve uzmanlığın yanı sıra suyu kaynağından ulaştığı mahsule kadar izlemek gerekir. Diğer bir deyişle, su kaynağından başlayan oradan arıtmaya ve dağıtmaya en son da sulama uygulamasına ulaşan süreç titizlikle gözlenmelidir.

Gerekli parçaların sulama çözümüne başta entegre edilmesi, alınacak başarı açısından çok mühimdir. Ayrıca sistem, enerji tüketimi ve su kaynağı ile ilgili sorunlar gözetilerek tasarlanırsa, dönüm başına daha fazla tasarruf ve kâr elde edilir.

Sulama sistemleri tasarlanırken bölge koşulları da dikkate alınmalıdır. Örneğin; toprağın durumu, mahsul, topoğrafi ve hava özellikleri hepsi birden sulamaya etki eder. Burada, izleme ve akıllı yönetim işlevleriyle donatılmış pompa kontrolü devreye girer.

Enerjiden tasarruf etme potansiyeli her zaman vardır ve arttırılabilir. Bu şekilde çiftçi, hem işletim masraflarını azaltır hem de daha kaliteli hasat elde eder, kâr oranını arttırır ve suyunu daha akıllıca kullanır. Tarımın sürdürülebilir olması da bunlara bağlıdır.

İletişim
İletişim

Seçiniz:

Telefon

+90 262 679 79 79 / 0850 228 22 88

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan

Telefon

+90 (0532) 675 73 57

Faks

+90 (0312) 446 59 96

Adres

Volkan Çobankaya
vcobankaya@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 491 91 61

Adres

Abdullah Tok
atok@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 766 78 91

Adres

Venüs Pala
vpala@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 302 00 79

Adres

Soner Kaya
skaya@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 262 679 79 79

Adres

satis@grundfos.com

Telefon

+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Seçiniz:

Telefon

+90 262 679 79 79 / 0850 228 22 88

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan

Telefon

+90 (0532) 675 73 57

Faks

+90 (0312) 446 59 96

Adres

Volkan Çobankaya
vcobankaya@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 491 91 61

Adres

Abdullah Tok
atok@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 766 78 91

Adres

Venüs Pala
vpala@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 302 00 79

Adres

Soner Kaya
skaya@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 262 679 79 79

Adres

satis@grundfos.com

Telefon

+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com