Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk

İş anlayışımızın ayrılmaz bir parçası

Grundfos, toplumların hedeflerine ulaşabilmesi için kurumsal sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilincini bir şart olarak benimser. Bu doğrultuda, misyon, vizyon, kurumsal değer gibi birtakım iş ilkeleri, ortaklaşa kararlaştırılmış politika ve stratejiler ve bu stratejileri uygulayacak sağlam bir yapı ile hareket eder.

Bu sayfada, Grundfos'un kurumsal sürdürülebilirlik ve sorumluluk perspektifi ile uygulamaları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik ve sorumluluk konularıyla ilgili sorularınz için: sustainability@grundfos.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati